Introducció"Totes les cultures necessiten la part que els correspon als mitjans de comunicació. Quan la gent de les tribus o del camp escolten o veuen les seves tradicions en els mitjans de comunicació de masses, projectats amb l'autoritat que generalment es reserva als grans centres urbans, i quan veuen com aquestes tradicions s'ensenyen als seus propis fills, succeeix quelcom màgic. Comproven que les seves formes d'expressió són tan bones com les dels altres i, si tenen les mateixes possibilitats de comunicació, continuaran mantenint-les. (...) Els homes pràctics sovint consideren que aquests sistemes d'expressió estan morts i no tenen valor. No obstant això, quan el principi d'equitat cultural apareix, aquestes fonts creatives tornen a fluir ... fins i tot en aquesta era industrial les tradicions folk poden reviure vigorosament, poden elevar la moral de la comunitat i generar noves formes, si disposen del temps i de l'espai necessaris per créixer en la seva comunitat. El treball en aquest camp s'ha de fer amb tendresa i estima, tant cap als artistes com cap a la seva herència cultural. Aquest interès ha de tenir en compte no només la relació de cada gènere amb el seu context local, sinó també les seves arrels en una o diverses de les grans tradicions estilístiques de la humanitat."

"Appel for Cultural Equity", 1977