Mare, mare, mare

Nom: Julià Pascual i Pagès - "Mossèn Julià".
Data de naixement:  21/12/1912 (Camprodon)
Població: Vilallonga de Ter
On la va aprendre: ---

Lletra:


Mare, mare, mare
què hi ha en el paier?
Les oques van descalces
i els ànecs també.

Que els faci sabates
i aquell sabater;
prou té pell i cuiro
però no els hi en sap fer.

Lal·lara, lal·lara, lal·lara, rarà,
la, larala, lalara,
lal·lara, lal·là. 

Mare, mare, mare
quina gana que tinc,
vui coca ensucrada
però em manquen "pistrinc".

Que en dormin, que en geguin,
jo t'hauré el portal;
perquè si caic a terra
no puc p(r)endre mal.  

Lal·lara, lal·lara...

                          - És molt maca...-


 
Observacions:  És la cançó que formava part de l'òpera Hänsel und Gretel, de l'escriptora Adelheid Wette i del seu germà i compositor Engelbert Humperdinck. La traducció al català va anar  a càrrec de Joan Maragall i d'Antoni Ribera; l'obra va passar a dir-se "Ton i Guida".

Aquí en tenim el fragment amb la lletra original.


Mossèn Julià Pascual i Pagès va néixer a Camprodon el 21 de desembre de 1912, en una casa que en deien Can Diumenge. Tenia 4 germans: en Manel, la Carmen, la Maria i la Joaquima, tots solters. Tenien una botiga de roba, que en diuen Can Perals.

Mn. Julià va fer els estudis eclesiàstics al Seminari de Girona des del 1925 al 1940, i fou ordenat prevere el 7 de juny de 1940. Exercí el ministeri sacerdotal com a vicari de Llagostera, el 2 de novembre de 1940; ecònom de Gaserans i encarregat de Grions, l’1 de juliol de 1941; rector de Gaserans i continuà com a encarregat de Grions el 6 de setembre de 1946.

El bisbat de Girona el destinà a la parròquia de Vilallonga de Ter, com a regent, el 20 de febrer de 1951 i durant 35 anys; ecònom de Vilallonga de Ter, el 28 de octubre de 1956; rector de Vilallonga de Ter, el 2 de desembre de 1956. Amb la rectificació dels límits del Bisbat de Girona feta per la Santa Seu, el 6 de juny de 1957, la parròquia de Vilallonga de Ter passà a formar part del Bisbat de Vic.

Fou jubilat el 31 d’agost de 1986, després de 46 anys de vida dedicada a la fe i a la vocació pels altres. Un cop jubilat, va marxar de Vilallonga de Ter i residí a Camprodon. El dia 11 de novembre de 1989 ens va deixar per sempre Mossèn Julià, a l’edat de 77 anys.


* Entrevista realitzada per Jaume Arnella, a inicis dels anys 80. La informació biogràfica del cantador ha estat extreta d'un article escrit per Josep Pla a la revista "Sant Feliu Diu - Revista de Sant Feliu de Buixalleu" del febrer de 2008.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada