Les cobles de Camprodon

Nom: Julià Pascual i Pagès - "Mossèn Julià".
Data de naixement:  21/12/1912 (Camprodon)
Població: Vilallonga de Ter
On la va aprendre: ---

Lletra:

Escolteu mon poble,
pareu-hi atenció:
cantaré les cobles
del meu Camprodon.


Ara diu que al municipi (?)
no han arreglat els carrers (?)
 ... quin desfici... (?)
tot això semblen femers.

Escolteu mon poble,
pareu-hi atenció:
cantaré les cobles
direu que tinc raó.

                        - Això és a Camprodon, eh?-


A la capella del Roure
n'hi ha un ... carro encallat;
un burro que no es pot moure
perquè al fang està clavat.

                       - Allavons...-


Al carrer de València 
és tot ell un fangal
però preneu-hi paciència
i passeu pel camí dalt.

Que la nostra vileta
fa goig de debò;
quan serà ben neta
lluirà com l'or.


 
Observacions:  No hem trobat aquesta cançó local de Camprodon aplegada enlloc més.


Mossèn Julià Pascual i Pagès va néixer a Camprodon el 21 de desembre de 1912, en una casa que en deien Can Diumenge. Tenia 4 germans: en Manel, la Carmen, la Maria i la Joaquima, tots solters. Tenien una botiga de roba, que en diuen Can Perals.

Mn. Julià va fer els estudis eclesiàstics al Seminari de Girona des del 1925 al 1940, i fou ordenat prevere el 7 de juny de 1940. Exercí el ministeri sacerdotal com a vicari de Llagostera, el 2 de novembre de 1940; ecònom de Gaserans i encarregat de Grions, l’1 de juliol de 1941; rector de Gaserans i continuà com a encarregat de Grions el 6 de setembre de 1946.

El bisbat de Girona el destinà a la parròquia de Vilallonga de Ter, com a regent, el 20 de febrer de 1951 i durant 35 anys; ecònom de Vilallonga de Ter, el 28 de octubre de 1956; rector de Vilallonga de Ter, el 2 de desembre de 1956. Amb la rectificació dels límits del Bisbat de Girona feta per la Santa Seu, el 6 de juny de 1957, la parròquia de Vilallonga de Ter passà a formar part del Bisbat de Vic.

Fou jubilat el 31 d’agost de 1986, després de 46 anys de vida dedicada a la fe i a la vocació pels altres. Un cop jubilat, va marxar de Vilallonga de Ter i residí a Camprodon. El dia 11 de novembre de 1989 ens va deixar per sempre Mossèn Julià, a l’edat de 77 anys.


* Entrevista realitzada per Jaume Arnella, a inicis dels anys 80. La informació biogràfica del cantador ha estat extreta d'un article escrit per Josep Pla a la revista "Sant Feliu Diu - Revista de Sant Feliu de Buixalleu" del febrer de 2008.

1 comentari: