El sol ja campeja per l'Empordà


Nom: Daniel Suquet i Ferrer (Ocell)
Data de naixement:  1882
Població: Roses
On la va aprendre: ---
Lletra:

El sol ja campeja per l'Empordà
hermosa és la plana, que bonica està.

Los prats molleixen (?)
de l'aig(u)at ja lo raig;
el lloer ja canta
(a) la voreta del mar.

Los camps florits
semblen jardins;
lo fruit rosseja
lo fauç a dins.    


                                     - Baixos-

Rica és la comarca,

lo país fresc i ---- (?)
les fonts que ragen
són cabaus de tresors.

Fèrtils rius crusen
rajant semprie a dolls,
Llobregat i la Muga,
Llobregat i la Muga
Fruvià i Manol.

                                     - Baixos-

Ja se'n (?) conformen les muntanyes al peu
el fullatge verdeja a baix el Pirineu.


                                     - Baixos-
 

Torres ben (?) agegantades
amb desordre elles són;
serveixen per niar-hi
los esparvers i mussols.

D'escultura gòtica
totes ne són
les ninetes hermoses
d'elles hombres són.

La platja de Empúries mil records ne té;
sols mussols ells guarden
fent secrets, fent secrets.

A prop son peu la mar hi salta;
barques i gronxes com hi ha tràngo(l).                                     - Piano-

El pescador el art hi tira
                                  
   - Baixos-

per lo sorral, per lo sorral
la mar ia mira.Ell sempre treballava amb molt afany
la festa n'arriba, la festa n'arriba
per son descans.

Ja n'és arribada tothom a ballar,

la plaça se n'omple, con és cap al tard;
les noies joioses van amb sa galan
sardanes puntegen amb molta salt.


                                     - Baixos-

Amb rius i merles, 

poble l'aubaga
de l'emansaga de l'Empordà. (?)

Aucells a bandades
peguen volades;
peguen volades, peguen volades
allà del mar. 

                                     - Baixos-

I al pen(d)re terra, ja mouen guerra

i al pen(d)re terra, ja mouen guerra,
al pen(d)re terra, ja mouen guerra
ja mouen guerra per son menjar.

                                 
    - Piano-


La aureneta lleugera
quant ella se'n va
canta albances, canta alabances de l'Empordà,
canta alabances de l'Empordà.
Observacions: No hem sabut trobar aquesta cançó coral (sardana?) recollida enlloc més. Podria ser "Belleses empordaneses" de Pau Guanter Casadevall (1871-1944) de Castelló d'Empúries?


* Gravació realitzada per Rafael Marcó Suquet (nebot del cantador), el 25 de maig de 1969. La gravació va passar a mans d'Esteve Palou qui va encarregar-se de fer-li arribar a l'historiadora rosinca Xènia Berta, coordinadora de Rosespèdia.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada