Tió, tió


Nom: Josep Maria Serrats i Garnatxe
Data de naixement:  08/07/1961 (Girona)
Població: Girona (St. Daniel)
On la va aprendre: Del seu pare. La cantaven, i encara ho fa la seva família, per fer cagar el tió.

Lletra:

Tió, tió,
caga torró
per la vinguda
de nostro senyor.
Leri-leri fa torrons,
un plat de cagallons,
el vicari els ha tastat,
diu que són un poc salats,
els a torna a refer,
diu que estan molt bé!
Observacions:  És una cantarella de les moltes variants que es canten arreu de Catalunya per fer cagar el tió. La primera referència l'hem trobat recollida l'any 1886 dintre "Ethologia de Blanes", un llibre sobre el folklore d'aquesta població escrit per Josep Cortils i Vieta:

"Aquest costúm de la vigilia de Nadal es massa comú en Catalunya, pera que sía precís ressenyarlo. Me limito donchs á fer conéixer la cansoneta ab que 'ls nens acompanyan la acció de colpejar lo tió col-locat en la llar. 

Tió, tió, c... turró,
Pe'l naixement de Nostre Senyó;
Si no'n tens més, c.... dinés,
Si no'n tens prou, c.... un sou."


Pel que hem trobat a la premsa antiga, sembla ser una tradició més aviat rural:

- 23/02/1890. La comarca del Noya (St. Sadurní d'Anoia).
- 05/01/1895. Lo Geronés (Girona). "Però los barcelonins no fan lo que fem nosaltres á la provincia de Gerona: no fan cagar lo tió".
- 25/12/1895. La Lealtad (St. Feliu de Guíxols).
- 20/12/1900. Catalunya Artística (Barcelona). Sobre tradicions a Sitges i al Vallès.
- 24/12/1905. Font Nova (Camprodon).
- 31/07/1906. El Cim d'Estela (Berga). Sobre una masia de "Les Planes".
- 25/12/1909. El Puigmal (Ripoll).
- 29/12/1912. Baix-Empordà (Palafrugell).

N'hi ha recollides diverses, des de més simples a més complexes i barrejades amb altres cantarelles populars.


* Entrevista realitzada per Albert Massip, el juliol de 2014

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada