El petit vailet

Nom: Lluís Massanelles i Dilmé
Data de naixement:  17/09/1937 (Montagut)
Població: Besalú
On la va aprendre: per allà casa, de la família, dels veïns i amics del poble

Lletra:

Al dematí s'aixeca
i se'n va a llaurar;
la jove mestressa
li'n porta esmorzar.
Petit vailet,
i a rega vermeiet, ençà.

La jove mestressa
li'n porta esmorzar:
un tupí de sopes
i un crostó de pa.
Petit vailet,
i a rega vermeiet, ençà.

Un tupí de sopes
i un crostó de pai la botelleta
per a xerricar.
Petit vailet,
i a rega vermeiet, ençà.

I la botelleta
per a xerricar.
- Apa, apa mosso,
apa, a esmorzar!
Petit vailet,

i a rega vermeiet, ençà.

- Apa, apa mosso,
apa, a esmorzar!
- No pot ser mestressa,

no pot ser esmorzar.
Petit vailet,

i a rega vermeiet, ençà.

- No pot ser mestressa,
no pot ser esmorzar,
que aquest camp que llauro

l'haig de conruar.
Petit vailet,
i a rega vermeiet, ençà.


- Aquest camp que llauro
l'haig de conruar.
I en al mig del camp

una fonteta hi ha.
Petit vailet,

i a rega vermeiet, ençà.


Al mig del camp,
una fonteta n'hi ha.
Tots els joves que hi beuen
s'hi han d'ajuneiar.
Petit vailet,

i a rega vermeiet, ençà.

Tots els joves que hi beuen
s'hi han d'ajuneiar.
Mosso de la casa,

el primer que hi va anar.
Petit vailet,

i a rega vermeiet, ençà.


Mosso de la casa,
primer que hi va anar.
Mentres ahi anava,
l'amo li va atrapar.
Petit vailet,
i a rega vermeiet, ençà.

Mentres ahi anava,
l'amo li va atrapar.
- Què hi fas aquí, mosso,

sense trebaiar?
Petit vailet,

i a rega vermeiet, ençà.


- Què hi fas aquí, mosso,
sense trebaiar?
'Nem-se'n cap a casa,

que et vui despatxar!
Petit vailet,

i a rega vermeiet, ençà.


- 'Nem-se'n cap a casa,
que et vui despatxar!
Tres dobles de quatre

jo te'n tinc de dar.
El petit vailet,

i a rega vermeiet, ençà.


- Tres dobles de quatre
io te'n tinc de dar.
Te'n resquito(t) una
pel poc treballar.
El petit vailet,

i a rega vermeiet, ençà.

- Te'n resquito(t) una
pel poc treballar. 
Te'n resquito una altra
pel que em fas portar.
El petit vailet,

a rega vermeiet, ençà.

- Te'n resquito una altra
pel que em fas portar.
(Em) fas portar unes banyes

semblen d'un marrà.
El petit vailet,

i a riba vermeiet, ençà.
- (Em) fas portar unes banyes
semblen d'un marrà.
Pel(s) mercats i fires

ja no hi puc anar.
El petit vailet,

a rega vermeiet, ençà.

- Pel(s) mercats i fires
ja no hi puc anar.
(Al) portal d'Espanya
ja no hi puc passar.
El petit vailet,

a rega vermeiet, ençà.


I al portal d'Espanya
ja no hi puc passar,
i al portal de França,
ja no hi goso anar.
'Nem-se'n cap a casa,
que et vui despatxar!
Observacions: És una cançó tradicional recollida en diversos cançoners d'arreu de Catalunya amb diferents variants i estrofes. La referència més antiga que trobem està recollida per Jacint Verdaguer abans de l'any 1868, a Riudeperes (Osona). Apareix al llibre "Cançons catalanes recollides per Jacint Verdaguer i acompanyades amb enregistraments del GRFO". 

També l'any 1871, apareix recollida al volum tercer de "Cansons de la terra: Cants Populars Catalans" de Francesc Pelagi Briz

Joan Amades explica que és un ball rodó de nenes provinent d'una dansa-cerimònia femenina que es ballava al voltant d'un minyó i que estava encaminada a afavorir la sembra. Molts cançoners la publiquen doncs com a cançó de caràcter infantil.

Tot i així, tal i com explica Jaume Ayats al llibre "Explica'm una cançó - 20 tradicionals catalanes", només cal fixar-s'hi una mica per veure que es tracta d'una balada de caràcter eròtic i sobre un cornut -com tantes d'altres-. Es cantava sobretot per carnestoltes i en ambients de taverna.

Hem trobat també dues versions on apareixen unes estrofes molt semblants a les 7 i 8, al volum IV del Cançoner Popular de Mallorca (1975) amb el nom de "Aquest camp d'herbetes" i "Al camp de Massena".


* Entrevista realitzada per Mariona Valldepérez, amb col·laboració de Montserrat Massana, el maig de 2014

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada