Les cobles del ram

Nom: Maria Gironès i Sala
Data de naixement:  15/04/1923 (Salt)
Població: Banyoles
On la va aprendre: la cantava la seva mare





Lletra:

Ia ve lo sant diumenge,
lo sant diumenge del ram,
en pararem les taules
de palmes i de rams.
Jesús, Maria,

de palmes i de rams.

De llort i olivera
i un ciri molt galant,

i a dintre dels deixebles
Jesús està plorant.

Jesús, Maria,
Jesús està plorant.

Mentre en creu la clavaren, 
beure en va demanar.
- Deu-li sal i vinagre,
quin beure tan amargant.
Jesús, Maria,
quin beure tan amargant.

-Els hi en donaré un càstig,
que se'n recordaran.
Les pedres precioses 
pel mig se partiran.

Jesús, Maria,
pel mig se partiran.


Observacions: És un fragment d'una cançó -anomenada habitualment com a "Cobles del ram" o "Goigs del ram"- la trobem recollida en fulls solts (1 i 2) i en diverses cançoners i amb moltes variants.

Apareix aquí, al volum III de "Cansons de la terra: Cants Populars Catalans" de Francesc Pelagi Briz de l'any 1871 i amb el nom de "Castich de Deu". Briz en planteja una versió més llarga i la relaciona amb la que ja recollia l'any 1853 Milà i Fontanals a "Observaciones sobre la poesia popular: con muestras de romances catalanes" amb el títol de "Castigo del cielo" i que relaciona amb les crisis de subsistència dels segles XVI i XVII. Milà la torna a incloure, amb una versió més semblant a la trobada per Briz, l'any 1882 al seu Romancerillo catalán, amb el nom de El castigo

N'hem trobat també una variant al volum IV del Cançoner Popular de Mallorca (1975), de Rafel Ginard.  

Segons Joan Amades havia estat una cançó molt coneguda i amb diverses variants arreu. Ens diu també que "... es troba impresa en fulls solts a tall de goigs, sota el títol de Coblas del Ram. Per algunes contrades gironines, sobretot del Gironès i la Selva, havia servit de cançó de captiri per a una mena de caramelles que es feien el dissabte de Rams, és a dir, vuit dies abans dels de Glòria, en que són típiques arreu de Catalunya...". 

Referint-se a les estrofes més terrorífiques, també afegeix: "... aquesta cançó es barreja amb els goigs del ram. No es comprèn la confusió d'un cant punyent i esgarrifós com el que comentem amb una cançó de captiri d'aire semblant a les de Caramelles amb tota probabilitat anterior i de sentit més aviat gai i xiroi...".


* Enregistrament realitzat el maig de 2014 per Albert Massip.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada