La Pepa

Nom: Maria Gironès i Sala
Data de naixement:  15/04/1923 (Salt)
Població: Banyoles
On la va aprendre: la cantava la seva mare

Lletra:

-Què hi fas aquí, Pepa?
Què hi fas aquí dalt?
- Rentoc les fandilles,
també el davantal,


Mentres l'en rentava,
passà el seu galant:
-Què hi fas aquí, Pepa?
Què hi fas aquí dalt?


- Rentoc les fandilles,

també el davantal,
per anar bonica
el dia de Nadal.


Observacions:  És un fragment d'una cançó tradicional titulada molt sovint com "La torre xica", "La Pepa Galan" o "La Bepa" i de la qual se'n coneixen diverses versions. La referència més antiga està recollida per Milà i Fontanals amb el nom de "El rapto" dintre "Observaciones sobre la poesia popular: con muestras de romances catalanes" (1853). També la trobem recollida aquí, al volum I de "Cansons de la terra" (1866) de Francesc Pelagi Briz. Briz anota que n'ha suprimit algun vers "en rahó de ser massa aixarit".

Mn. Jacint Verdaguer
va escriure posteriorment la "Cançó del rossinyol" a partir d'aquesta tonada, fent-se també molt popular i arribant a barrejar-se amb l'original com es veu aquí, en l'última estrofa. * Enregistrament realitzat el maig de 2014 per Albert Massip.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada