El noi de la mare

Nom: Maria Gironès i Sala
Data de naixement:  15/04/1923 (Salt)
Població: Banyoles
On la va aprendre: la cantava la seva mare

Lletra:

Què li'n darem en el noi de la mare,
què li'n darem que li'n sàpiga bo?
Panses i figues, anous i olives,
i una plateta de mel i mató.

Tampatantamp, que les figues són verdes;
tampatantamp, que ja maduraran.
Si no maduren aquesta semmana, 
maduraran la semmana del Ram.


Observacions: Aquesta cançó de bressol que es recull per primer cop l'any 1866 a "Cansons de la terra: Cants Populars Catalans" per Francesc Pelagi Briz.

També la inclou Milà i Fontanals al Romancerillo catalán, l'any 1882, i la titula com a "Presentes al Niño Jesús".

L'any 1871 es va començar a difondre una versió renovada escrita per Jacint Verdaguer, amb el títol de "Lo tam-pa-tan-tam", que ha conviscut i s'ha barrejat amb la més tradicional.


* Enregistrament realitzat el maig de 2014 per Albert Massip.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada