La PepaNom: Teresa Verdaguer i Juvanteny
Data de naixement:  21/12/1925 (Hostalets d'en Bas)
Població: Sant Feliu de Pallerols
On la va aprendre: de la seva mare i la seva àvia

Lletra:

A la torre xica 
i a la torre gran
si n'hi ha una Pepa
que l'estimen tant.

Flor de lliri, lliri,
flor de lliri blanc.
 

De tant que l'estimen,
no la casaran;
se'n va a la riera
'rentar un davantal.

Mentres el rentava
passa el seu galant:
-Què hi fas aquí, Pepa,
què hi fas aquí tant?  

- Rento les faldilles,
també el davantal,
per anar bonica
el dia de Nadal.

El galant l'agafa,
la puja al cavall;
els carrer de Lleida
els passa plorant.

Per què plores, Pepa,
per què plores tant?
Pel pare i la mare
com ho sab(a)ran?
Com són gent sentida
d'això moriran.

Que es morin, que es morin
ia els enterraran
i amb flors i violes
ia els hi portaran.

Flor de lliri, lliri,
flor de lliri blanc.Observacions: És un fragment d'una cançó tradicional titulada molt sovint com "La torre xica", "La Pepa Galan" o "La Bepa" i de la qual se'n coneixen diverses versions. La referència més antiga està recollida per Milà i Fontanals amb el nom de "El rapto" dintre "Observaciones sobre la poesia popular: con muestras de romances catalanes" (1853). També la trobem recollida aquí, al volum I de "Cansons de la terra" (1866) de Francesc Pelagi Briz. Briz anota que n'ha suprimit algun vers "en rahó de ser massa aixarit". 

Mn. Jacint Verdaguer va escriure posteriorment la "Cançó del rossinyol" a partir d'aquesta tonada.

* Entrevista realitzada per Carles Cors, l'abril de 2014

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada