La calàndria (sardana)

Nom: Jaume Pujol i Surroca (Jaumet de Can Salvi)
Data de naixement:  18/07/1900 (Vall del Bac - Garrotxa)
Població: Oix (Garrotxa)
On la va aprendre: ---
Lletra:

Tú, tururut, turú, turú!
Tú, tururut, turú, turú!
Tururú, rurú, rurú.
Tururú, rurú, ruruu.

Tú, tururut, turú, turú!
Tú, tururut, turú, turú!
Tururú, turú, turú.
Tururú, turú, tururu.

Tada, dadadà, dadà,
tururururú, rurú.

Larannà, nannannà, 
nanna, nanna, nanna, nada.
Larannà, nannannà, 
lara, randa, nananà.

I ai, Calàndria no cantis tant
que em dónes moltíssima de pena.
I ai, Calàndria no cantis tant
que em dónes moltíssima de pena.

La Calàndria va cantant
i no em ve d'un dia;
 ai trist de jo, ella se m'hi ensistia.

Lara, lara, dada,
darà, darà, dadà.
Dada, dada, dada
dadadà, dedà.
Pam, pam, pam,
pam, pam, pam.

Larannà, nannannà, 
lanna, nanna, nanna, nada.
I darannà, lannannà, 
lara, nana, nananà.

Iarannà, nannannà, 
lanna, nanna, nanna, nada.
I darannà, lannannà, 
lara, nana, nananà.

I ai, Calàndria no cantis tant
que em dónes moltíssima de pena.
I ai, Calàndria no cantis tant
que em dónes moltíssima de pena.

La Calàndria va cantant
i no em ve d'un dia;
 ai trist de jo, ella se m'hi ensistia.

Larà, larà, dada,
darà, darà, dadà.
Dada, dada, dada
dadadà, dedà.

Tet, tereret, teret, tereret!

Iarannà, nannannà, 
lanna, nanna, nanna, nada.
Darannà, lannannà, 
ara, nana, naranà.

Ai, Calàndria no cantis tant
que em dónes moltíssima de pena.
Ai, Calàndria no cantis tant
que em dónes moltíssima de pena.

La Calàndria va cantant
i no em ve d'un dia;
 ai trist de jo, ella se m'hi ensistia.

Lara, lara, dada,
darà, darà, dadà.
Dada, dada, dada
dadadà, dedà.
Pam, pam.


Observacions: És una sardana de la qual no hem sabut localitzar-ne l'autor ni l'any de composició. Pep Ventura o Vicens Bou tenien sardanes amb el mateix nom.* Entrevista realitzada pel professor Andrés Barrera González, l'any 1980. L'enregistrament i la fotografia ens l'ha cedit la família d'en Jaumet Pujol.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada