El dia de Sant Jaume
Nom: Narcís Matas i Sabater (Ciset Barraquer)
Data de naixement: 1916 (Amer - La Selva)
Població: Les Planes d'Hostoles
On la va aprendre: ---


Lletra: 

El dia de Sant Jaume
n'és dia assenyalat,
se n'ha gurnit un tracte
d'una nina i un soldat.
Taririt, tat, tit, tat, tit, tat, tat!

Se n'ha gurnit un tracte
d'una nina i un soldat;
se'n van anar en el quarto
i al llit se'n van tirar.
Tatarit, tat, tit, tat, tit, tat, tat! 

Se'n van anar en el quarto
i al llit se'n van tirar,
sa mare els hi atrapa:
- Què hi feu los desgraciats!
Tatarit, tat, tit, tat, tit, tat, tat! 

Sa mare els hi atrapa:
- Què hi feu los desgraciats!
- No en digueu res al pare,
que ia ens hem arreglat.
Tatarit, tat, tit, tat, tit, tat, tat! 

- No en digueu res al pare
que ia ens hem arreglat.
Guanyo quatre pessetes,
us en daré la meitat.
Tatarit, tat, tit, tat, tit, tat, tat! 

- Guanyo quatre pessetes,
us en daré la meitat.
- No te'n vull res, no filla,
que bé prou que t'han costat.
Tatarit, tat, tit, tat, tit, tat, tat! 

- No te'n vull res, no filla,
que bé prou que t'han costat.
De fortunes cum aquestes
io no en puc trobar mai cap.
Tatarit, tat, tit, tat, tit, tat, tat! 

- De fortunes cum aquestes
io no en puc trobar mai cap.
- Què en voleu trobar vós mare,
que el porteu massa arrugat.
Tatarit, tat, tit, tat, tit, tat, tat! 

- Què en voleu trobar vós mare
que el porteu massa arrugat.
Farem córrer les boles
i el taco de billar. 
Tatarit, tat, tit, tat, tit, tat, tat! 


Observacions: Una cançó que també hem trobat en terres valencianes. L'any 1978 l'enregistrava el grup "Els Pavesos", amb aquesta lletra:

El dia de Sant Jaume és un dia assenyalat:
estaven fent un tracte una xurra i un soldat.
Sa mare que els va vore es tirà les mans al cap.
- Mare, no s'assuste, que això ja no és pecat.
- Si guanye tres pessetes, pa vostè la meitat.
- Pa tu, filla meua, que tu t'ho has guanyat.
Al cap de quatre mesos va nàixer un soldat,
com era de la mili va nàixer equipat
amb el fusell al muscle i la verga a baix del braç.
Aquí acaba la història de la xurra i el soldat. 

Aquí es pot escoltar la cançó. 

El grup Follim Follam també n'enregistra una versió anomenada "La raspa i el soldat" l'any 1994 dintre l'àlgum titulat "Cançons porques 3".

En Ciset Barraquer va ser pagès fins l’any 1937, quan va anar a la guerra lluitant a diferents fronts de Catalunya, Aragó i Madrid. En finalitzar-se, s’estableix a Les Planes i treballa com obrer fabril.* Gravació realitzada l'any 2005 per Jaume Arnella i París i Joan Arnau i Serra.  L'enregistrament, la fotografia i tota la informació biogràfica ens l'ha proporcionat en Joan Arnau.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada