La Pepa

Nom: Manela Gussinyer i Mas
Data de naixement: 19/03/1908
Població: Banyoles
On la va aprendre: ---





Lletra:

A n'un t'és la Pepa
que hi estigui tant?
És a la ribera
a rentar el davantal.
És a la ribera
a rentar el davantal.

Mentres el rentava
passa el seu galant:
-Què hi fas aquí Pepa,
què hi fas aquí tant?
-Què hi fas aquí Pepa,
què hi fas aquí tant?

Rento les fandilles,
també el davantal,
per anar bonica
la nit de Nadal.
Per anar bonica
la nit de Nadal.



Observacions: És un fragment d'una cançó tradicional titulada molt sovint com "La torre xica", "La Pepa Galan" o "La Bepa" i de la qual se'n coneixen diverses versions. La referència més antiga està recollida per Milà i Fontanals amb el nom de "El rapto" dintre "Observaciones sobre la poesia popular: con muestras de romances catalanes" (1853). També la trobem recollida aquí, al volum I de "Cansons de la terra" (1866) de Francesc Pelagi Briz. Briz anota que n'ha suprimit algun vers "en rahó de ser massa aixarit".

Mn. Jacint Verdaguer va escriure posteriorment la "Cançó del rossinyol" a partir d'aquesta tonada.



* Gravació feta per dues de les seves nétes, a finals dels anys 80. Cassete proporcionat per la família Vila-Cruells.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada